Rozliczenia finansowe

Sprawozdanie z przekazania pieniędzy do BCH

Kwota przelanych do BCH pieniędzy w grudniu 2007 za okres od dnia 01.06.2007 do 30.11.2007 dzięki dobroci serc naszych Sponsorów wynosi 21.328,86 USD, z czego 16.422,26 USD pochodzi z wpłat na ADOPCJĘ SERCA oraz kwota 4.906,60 USD na cele ogólne BCH, która została przeznaczona na zakup systemu solarnego do jednego z budynków na terenie sierocińca. Ponadto w okresie tym, podobnie jak we wcześniejszych, na konto Fundacji wpłynęły kwoty na Program Edukacyjny (w Polsce do października 2007 roku studiowało dzięki Fundacji dwoje Tybetańczyków) oraz na utrzymanie Fundacji (księgowość, korespondencja, opłaty urzędowe itp), za co bardzo serdecznie dziękujemy.