Aktualności

Tybetańskie ferie we Wrocławiu

Dzieciaki z Himalajów- zimowe ferie w CK AGORA we Wrocławiu (2007)

Tybet – to cel „podróży” realizowanej w ramach cyklicznego projektu wakacji i ferii dla dzieci, które – nie wyjeżdżając na letni lub zimowy wypoczynek z Wrocławia – mają okazję poznawać obce kraje i bez podróżowania po świecie także mogą wiele o nim się dowiedzieć.

Uczestnicy tybetańskich ferii w AGORZE poznają krajobrazy, kulturę, tradycje a przede wszystkim warunki codziennego życia dzieci – dzięki wystawie zdjęć oraz prac plastycznych na temat wyobrażeń o Tybecie dzieci z sierocińców w wiosce Dolanji w północnych Indiach i polskich, z Poznania. Autorzy tych prac nigdy w Tybecie nie byli. W Dolanji, w dwóch sierocińcach: Bon Children’s Welfare Centre i Bon Children’s Home mieszka ok. 450 dzieci – sierot i półsierot, które urodziły się na uchodźstwie w Nepalu lub Indiach. Wszystkie marzą o tym, aby kiedyś zobaczyć swoją ojczyznę. Żyją w skrajnie nędznych warunkach, śpią po dwoje na jednym łóżku, ich cały dobytek zamyka się w tornistrze bądź pudełku.

W tym roku niespodzianki dla nich – prace plastyczne pod tytułem „Mój prezent dla kolegi z Tybetu” – wykonało około 40 uczestników zajęć poprowadzonych przez plastyków Agnieszkę Młotkowską i Darka Orwata. Prace zostały wysłane do sierocińców w Dolanji, w wykonanych samodzielnie kopertach, osobiście zaadresowanych i z załączonym zdjęciem autora. Zajęciom plastycznym towarzyszyły spotkania z podróżnikami, pokazy filmów, warsztaty taneczne i koncert muzyki tybetańskiej. Przwodnikami po Tybecie byli: Agnieszka Młotkowska, Szymon Jabłoński i Darek Orwat.

Dzieci zebrały zabawki, które Fudnacja Nyatri przy najbliższej okazji przekaże do Bon Children’s Home w Dolanji.
Ramowy program zajęć:

29 stycznia (poniedziałek) – godz. 11.00-15.00 obejrzenie wystawy SZTUKA SAKRALNA TYBETU, pokaz filmów i zdjęć przybliżających kulturę, geografię i tradycje Tybetu; poznanie historii i losów Tybetańczyków zmuszonych do opuszczenia kraju – zajęcia prowadzi Szymon Jabłoński

30 stycznia (wtorek) – godz. 11.00-15.00 „Tybet z moich wyobrażeń” – zajęcia plastyczne pod kierunkiem Agnieszki Młotkowskiej i Darka Orwata; projekcja filmów przedstawiających tybetańskie tańce Ciam, warsztaty taneczne

31 stycznia (środa) – godz. 11.00- 15.00 „Mój prezent dla kolegi z Tybetu” – zajęcia plastyczne pod kierunkiem Agnieszki Młotkowskiej i Darka Orwata; przygotowanie prac na dowolny temat w różnych technikach malarskich oraz wykonanie własnoręcznie kopert, zaadresowanie ich, przygotowanie do wysyłki; warsztaty taneczne, gry i zabawy integracyjne

1 lutego (środa) – godz. 11.00- 15.00 Spotkanie z podróżnikiem Jarosławem Kotasem, opowieści o Himalajach, zajęcia z mapą i globusem, projekcja filmu Waldemara Witczaka o wyprawie w Himalaje; gry i zabawy integracyjne

2 lutego (piątek) – 11.00- 15.00 Koncert muzyki tybetańskiej w wykonaniu Lobsanga Thinaya, Tybetańczyka mieszkającego w Polsce, poznanie tradycyjnych instrumentów ludowych; konkurs wiedzy o Tybecie z nagrodami, zabawa integracyjna na zakończenie ferii.