Aktualności

Co nowego w Nyatri?

W listopadzie 2007 do Rady Fundacji dołączyła Joanna Nieciecka z Poznania. Z dniem 10 marca 2008 w skład Zarządu Fundacji Nyatri weszli Ewa Murawska i Karol Preiskorn z Warszawy.

Pieniądze zgromadzone na Adopcję Serca oraz cele ogólne Bon Children’s Home przez Fundację Nyatri zostały przelane na konto sierocińca 23 stycznia i 28 czerwca 2007 roku – potwierdzenia za te wpłaty zostały rozesłane do Darczyńców w listopadzie i grudniu 2007. Kolejny przelew pieniędzy do BCH, zgromadzonych od 1 czerwca do 30 listopada 2007 nastąpił w grudniu 2007 roku. Potwierdzenia zostaną rozesłane do Darczyńców, kiedy tylko dotrą do Fundacji Nyatri. Następny przelew pieniędzy zebranych od grudnia 2007 do maja 2008 nastąpi w czerwcu 2008 roku.

Kwota przelanych do BCH pieniędzy w grudniu 2007 za okres od dnia 01.06.2007 do 30.11.2007 dzięki dobroci serc naszych Sponsorów wynosi 21.328,86 USD, z czego 16.422,26 USD pochodzi z wpłat na ADOPCJĘ SERCA oraz kwota 4.906,60 USD na cele ogólne BCH, która została przeznaczona na zakup systemu solarnego do jednego z budynków na terenie sierocińca. Ponadto w okresie tym, podobnie jak we wcześniejszych, na konto Fundacji wpłynęły kwoty na Program Edukacyjny (w Polsce do października 2007 roku studiowało dzięki Fundacji dwoje Tybetańczyków) oraz na utrzymanie Fundacji (księgowość, korespondencja, opłaty urzędowe itp), za co bardzo serdecznie dziękujemy.