Szkoła w Europie dla najlepszych uczniów z BCH – pierwsze stypendium dla Tashi

8 sierpnia 2009 Zarząd Fundacji Nyatri podjął decyzję (uchwała Zarządu nr 7/09) o powołaniu nowego koordynatora Programu Edukacyjnego. Została nim PANI KATARZYNA PRZYBYŚ-PREISKORN, Mama Serca dwóch sióstr z BCH. Pani Kasia prowadzi już kilka projetków edukacyjnych dla dzieci z BCH, a ponadto jako tłumacz przysięgły, tłumaczy dla Fundacji dokumenty z/ i na język angielski.

8 sierpnia 2009 Zarząd Fundacji podjął także decyzję o rozpoczęciu drugiej edycji projektu stypendialnego w ramach programu edukacyjnego. Projekt został nazwany „Szkoła w Europie dla najlepszych uczniów z BCH”. W ramach projektu Fundacja Nyatri nawiązała współpracę z prywatną szkołą anglojęzyczną INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ przy ul, Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań (www.isop.pl) , prowadzoną przez Fundację International School of Poznań, ul. Szadecka 11, 60-161 w Poznaniu. Współpraca polega na przyjęciu przez szkołę na stypendium edukacyjne wybranych przez Fundację Nyatri, a zatwierdzonych przez szkołę uczniów z Bon Children’s Home w Dolanji. Wybór uczniów będzie koordynowany z dyrekcją sierocińca Bon Children’s Home oraz opiekunami prawnymi uczniów i uczennic.

Fundacja Nyatri podjęła się koordynacji załatwiania niezbędnych dokumentów i formalności w celu zrealizowania projektu, a także pozyskania rodziny, która zadeklaruje się utrzymywać ucznia/uczennicę i opiekować się nim/nią przez cały okres pobytu w Polsce (deklaracja rodziny goszczącej wymaga potwierdzenia przez notariusza). Ponadto Fundacja Nyatri będzie nadzorować przebieg nauki stypendysty, jego postępy w adaptacji środowiskowej i pobyt w rodzinie goszczącej, będzie starać się pozyskiwać środki finansowe lub inne formy pomocy, wspierając w ten sposób stypendystę i odciążając w miarę możliwości rodzinę goszczącą. Fundacja Nyatri zobowiązana jest na bieżąco informować dyrekcję BCH oraz rodzinę ucznia/uczennicy o postępach w nauce i pobycie w Polsce oraz o wszelkich zmianach, jak i dalszych planach ucznia/uczennicy. W miarę możliwości będzie pomagała stypendyście w wyborze kolejnej szkoły po ukończeniu etapu gimnazjalnego, aż do uzyskania matury międzynarodowej, jeśli stypendysta wyrazi taką wolę, jego/ jej wyniki w nauce będą bardzo dobre, a rodzina goszcząca będzie mieć możliwości oraz chęć dalszego utrzymywania wychowanka BCH.

Pierwszą uczennicą, której wybór został zatwierdzony zarówno przez Fundację Nyatri, BCH, jak i Szkołę, została 13-letnia Tashi Wangmo Gurung, urodzona Górnym Mustangu w Nepalu, uczennica 7 klasy, która od stycznia 2002 do października 2009 wychowywała się w Bon Children’s Home i uczyła w Central School For Tibetan’s w Dolanji. Przez cały okres nauki wyróżniała się bardzo dobrymi ocenami, należąc do najlepszych uczniów w szkole. Szczególnie pilnie uczyła się angielskiego. Należała także do szkolnej reprezentacji tańca i śpiewu, która wygrywa wiele konkursów. Rodzice Tashi zmarli młodo, zanim Tashi skończyła 5 lat.

Rodziną goszczącą uczennicę w Polsce zostali jej rodzice serca, Ania i Tomek Szymoszyn. Zadeklarowali się osobiście sprowadzić Tashi do Polski, załatwić niezbędne formalności w Nepalu i Indiach, pokryć koszty przelotu i transportu, ubezpieczyć uczennicę na terenie Polski, utrzymywać ją, opłacać wszelkie niezbędne wydatki oraz szanować jej prawa i traktować ją jak pełnoprawnego członka rodziny.

Przygotowanie do przyjęcia dziewczynki i załatwianie formalności trwało prawie dwa lata. Na szczęście wszystko się udało! We wrześniu 2009 roku Ania Szymoszyn i Tashi Wangmo pojechały do Mustangu w celu otrzymania oficjalnej zgody od wujka Tashi i wyrobienia paszportu. Tashi odwiedziła swoje rodzinne strony po ośmiu latach nieobecności. Zachwyciły ją wysokie Himalaje i była bardzo szczęśliwa, mogąc widzieć jedną z sióstr, wujów, ciocie, kuzynostwo i siostrzeńców. Rodzina Tashi była bardzo dumna, że ich krewna wyjeżdża na stypendium do Polski. Tashi odwiedzili rodzice innych dzieci z BCH i przekazali pozdrowienia i listy dla swoich synów i córek. Na pytanie jednak, czy woli zostać w Mustangu, mieszkać w Indiach, czy wyjechać do Polski, Tashi zdecydowanie wybrała edukację w Europie.
Ania i Tashi opuszczały himalajskie królestwo Mustangu z przeświadczeniem, że pewnie Tashi wróci tu dopiero, kiedy będzie dorosła, zostawiając za sobą przepiękne krajobrazy gór i kultury tybetańskiej. Pogoda nie sprzyjała i musiały 2 dni wędrować przez góry pieszo, zanim dotarły do drogi nie zasypanej już przez kamieniste i błotne lawiny, po której kursowały autobusy. Tashi przypomniała sobie wtedy, jak wędrowała prawie całą drogę z Mustangu do Pokhary pieszo zimą w grupie innych małych dzieci. Wędrówka trwała wtedy prawie cały tydzień, zanim dotarli do granicy indyjskiej, a stamtąd do Bon Children’s Home w Dolanji.

Ania i Tashi pojechały do Dolanji, aby pomóc przy „Akcji Dentysta Dla Dzieci Tybetu” oraz pożegnać się z kadrą i innymi wychowankami BCH. Koledzy i koleżanki Tashi przygotowali wspaniały wieczór tańców i śpiewu wraz z poczęstunkiem. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, gratulowali Tashi i składali jej życzenia oraz dobre rady. Tashi zabrała ze sobą wiele listów i kath na szczęśliwą podróż.

Tashi otrzymała wszelkie niezbędne dokumenty oraz polską wizę studencką i 25 września 2009 roku rozpoczęła swoją wielką przygodę, przylatując do Polski.

Pierwszy tydzień spędziła w domu u swoich rodziców serca, oswajając się z nowym krajem, kulturą, zimną pogodą, ludźmi. 2 listopada rozpoczęła naukę w szkole w I klasie gimnazjum (G8). Jest w klasie z czterema innymi uczniami, którzy płynnie mówią po angielsku, więc rozpoczęcie nowego życia szkolnego dla Tashi nie było takie straszne. Szkoła spodobała jej się od razu i bardzo lubi do niej chodzić, choć nie przeczy, że jest dużo zadań domowych, a biologia, chemia i fizyka są bardzo trudne. Choć brytyjski akcent Nauczyciela angielskiego, jest dla Tashi obcy (w Indiach nauczyciele mówią z indyjskim akcentem) i niekiedy niezrozumiały, to jednak najbardziej lubi angielski, niemiecki i polski. Nadal jeszcze jest nieśmiała, ale z tygodnia na tydzień coraz bardziej się otwiera i nabiera pewności siebie.
W nowym domu pod Poznaniem ma swój własny pokój, a dzieci Ani i Tomka przyjęły ją gorąco jak jak starszą siostrę. Kilkoro przyjaciół domu i Fundacji zaopatrzyło Tashi w pełną garderobę oraz kieszonkowe. Tashi powoli poznaje otoczenie, kulturę, język, tradycje, życie rodzinne i innych rówieśników.

Mamy nadzieję, że ten pierwszy rok nie będzie dla niej zbyt trudny i zechce kontynuować naukę w kolejnych klasach.
Kadra BCH oraz Fundacja Nyatri liczą na to, że przykład Tashi Wangmo zmobilizuje innych uczniów do bardziej wytężonej pracy, uczenia się angielskiego i zdobywania coraz lepszych stopni.

Osoby zainteresowane działalnością Szkoły International School of Poznań zapraszamy na jej stronę internetową: www.isop.pl .

 

Tashi z dziećmi_styczeń 2010

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 657
Prabin Tamang urodził się 28.11.2009 r., jako syn Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara w Katmandu...
Adoptuj
BCH Nr 656
Prajina Tamang urodziła się 29 listopada 2013 r., jako córka Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara...
Adoptuj
BCH Nr 655
Lobsang Chotton urodziła się 12 lutego 2013 r. , jako córka Chandang Dorjee i Koncho Wangmo w małej wiosce...
Adoptuj
BCH Nr 654
Lobsang Tsomo urodziła się 04.08.2009 r., jako córka Late Tenzina i Jowy Wangmu w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 653
Rinchin Drema urodziła się 17 września 2012 r., jako Tenzina Thektso i Kesang Yuton w małej Schocktse, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 652
Jowa Lhakey urodziła się 15 stycznia 2011 r., jako córka Pemy Thinleya i Kesang Buti w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 651
Yangchen Lhamo urodziła się 05.06.2010 r., jako córka Jamby i Jowy Tsetan w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang w...
Adoptuj
BCH Nr 650
Lama Tsomu urodziła się 15 kwietnia 2008 r., jako córka Tsewanga Norbu i Lamy Jangmu, w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 649
Sonam Chokyi urodziła się 08.07.2012, córka Tenzina Gyaltsena Lithanga i Jampy Wangmo, w małej wiosce Tezu, w stanie Arunachal...
Adoptuj
BCH Nr 648
Tenzin Thai urodził się 17 stycznia 2007 r. jako syn Lobsanga Wangchuka i Youngdrung Tsomo w Dolanji. Jest drugim...
Adoptuj
BCH Nr 645
Tsering Wangmo Lama urodziła się 03.10.2011 jako córka Pemy Sherap Lamy i Tsering Mingdek Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 644
Pema Tsedup Lama urodził się 05.08.2011 jako syn Tsewang Ngodup Lamy i Sonam Mingjom Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 643
Sonam Choephel Lama urodził się 11 października 2012 r. jako syn Angdaka Lamy i Tsering Dolma Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 642
Tsering Palzom Lama urodziła się 10 września 2012 r. jako córka Phurby Lamy i Kunsang Lhamo Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 638
Sange Gomby urodził się 20 czerwca 2010 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 637
Pema Dargey urodził się 10 stycznia 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 636
Sangpa Tashi urodził się 18 marca 2009 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 634
Rinchin Khandu urodził się 17 marca 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, w północno wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 631
Tenzin Gyatso urodził się 12 lipca 2012 r. w małej wiosce Bomdila w stanie Arunachal Pradesh położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 630
Rinchin Tsewang urodziła się 18 lutego 2012 r. w małej wiosce Kelengten w stanie Arunachal Pradesh, w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 628
Sonam Chokyi Bhote urodziła się 31 października 2000 r. w małej wiosce Tarap położonej w Nepalu, w Himalajach. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 625
Urodziła się 20 maja 2004 r. jako córka Ngawang Chospel i Stanzin Chozom w małej wiosce Zanskar, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 548
Urodził się 03 stycznia 2007 r. jako syn Pemy Gyatso i Dawy Drekar w małej wiosce Muchut Tawang, położonej...
Adoptuj
BCH Nr 526
Urodziła się 08 czerwca 2002 r. jako córka Sonam Dargye i Tsering Drekar w małe wiosce Muchut Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 486
Urodziła się 12 lutego 2003 r. jako córka Phurby Tenzin i Namichang Sangmo w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 494
Urodziła się 15 czerwca 2001 r. jako córka Man Sings i Mali Pura w małej wiosce Dolpo położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 385
Urodzona 12 lutego 1999 r. W maju 2018 r. pomyślnie zdała egzaminy kończące 12 klasę i od lipca rozpoczęła...
Adoptuj
BCH Nr 419
Urodziła się 06 stycznia 2000 r. jako córka Youngdrung Woser i Karmy Dolma w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 597
Urodził się 25 lutego 2007 r. jako syn Tseringa i Dolmy w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje). Ma dwie...
Adoptuj
BCH Nr 596
Urodziła się 23 lutego 2009 r. w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje) jako córka Tempy Tseringa i Dolmy. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 582
Urodziła się 15 stycznia 2009 r. w małej wiosce Tarap (Nepal) jako córka Tashi Phuntsoka Lamy i Premy. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 546
Jest synem Tseringa Dhedena i Tsewang Lhamu. Urodził się 1 lipca 2003 r. w małej wiosce Bomdila, leżącej w...
Adoptuj
BCH Nr 485
Urodziła się 2 lutego 2001 r. Jest córką Kunchoka Samdupa i Late Tsewang Sherap. Ma starszego brata i siostrę...
Adoptuj