Aktualności

Kwartalnik CR Navigator napisał o projekcie „Przez zabawę do wiedzy”.

CR Navigator” to nowy kwartalnik poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. Liczący 120 stron magazyn, w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej informuje o najnowszych trendach, dostarcza wiedzę, narzędzia i zachęca do dyskusji na temat corporate responsibility. Ma być platformą wymiany poglądów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, poruszać ważne, aktualne tematy i ukazywać je w szerokim kontekście. Znajdziemy w nim publikacje wybitnych strategów i specjalistów w dziedzinie CR, case studies, wywiady z osobami zawodowo zajmującymi się społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale także ludźmi z zewnątrz, rozpatrującymi CR w szerszym kontekście kulturowym.