Aktualności

Najlepsi Uczniowie z BCH

Tashi Delek dla Was wszystkich z Bon Children’s Home w Dolanji.

Chciałbym poinformować Was o niektórych osiągnięciach naszych dzieci w dziedzinie edukacji i w innych dziedzinach w roku 2011.

Każdego roku CTSA (Centralna Administracja Szkół Tybetańskich) organizuje różne konkursy w szkołach tybetańskich ulokowanych w różnych częściach Indii („Centralna Szkoła dla Tybetańczyków w Dolanji” jest jedną z takich szkół). Nasze dzieciaki brały udział i wygrywały nagrody w tych konkursach. Jigmey Thorgyal (nr 410) i Dechen Dolkar (nr 439) zostali nagrodzeni w konkursie na najlepszy esej tybetański, zwyciężając w rozgrywkach z uczniami z innych szkół.

Zgodnie z regulaminem szkolnym, każdego roku wybierany jest jeden chłopiec i jedna dziewczynka, którzy zostają wyróżnieni jako Najlepszy Uczeń (dosł. Best Boy to Najlepszy Chłopiec) i Najlepsza Uczennica (Best Girl – Najlepsza Dziewczyna) za ich osiągnięcia w dziedzinie nauki i wkład w życie szkoły. I tak w tym roku Najlepszym Uczniem został Kunga Tenzin (255), a Najlepszą Uczennicą została Ngawang Dolma (232). Oboje to dzieci z BCH, uczniowie klasy XI. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

Pema Dorjee (250), student Geta Adharash School (profil niemedyczny) w Solan nagrodzony został za doskonałe osiągnięcia w matematyce, naukach ścisłych i języku tybetańskim z uwzględnieniem wyników szkolnych i wyników egzaminów w marcu 2011. Osiągnął wynik 9,6 punktów na maksymalnie 10 przyznawanych przez komisję egzaminacyjną (CBSE).

Jesteśmy bardzo wdzięczni osobom działającym w Fundacji i wszystkim Sponsorom, którzy bez względu na okoliczności wspierają przez tak wiele lat BCH, poświęcając swój cenny czas na rzecz dzieci. Dziękujemy Wam bardzo za waszą miłość i wsparcie.

Na koniec w imieniu kadry i wychowanków BCH chciałbym życzyć Wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2012, niech ten Nowy Rok przyniesie wiele miłości, zdrowia i pokoju na świecie.

Z najlepszymi życzeniami,
Phuntsok Dhargyal
Koordynator ds Sponsoringu w BCH