Aktualności

Zmarła Mama Serca

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 sierpnia zmarła Pani Berenika Depo, Mama Serca Sonam Yangchen. Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Pani Bereniki składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada, Zarząd i Społeczność Rodziców Serca Fundacji Nyatri wraz z wychowankami i pracownikami Bon Children’s Home w Dolanji.