Aktualności

Wiadomości z BCH

Tashi Delek z BCH dla Wszystkich!

Chciałbym poinformować, że dzieci, które uczą się w klasach od przedszkola do klasy VIII zakończyły właśnie (17 grudnia) końcowe egzaminy w roku 2011. Także dzieci, które uczyły się w klasie XI zakończyły swoje egzaminy połówkowe. Uczniowie z klas IX i X mają egzaminy wewnętrzne i będą zdawać końcowe egzaminy w marcu 2012 roku zgodnie z rozporządzeniem CTSA (Centralna Administracja Szkół Tybetańskich), są to egzaminy komisyjne. Rezultaty egzaminów od klasy przedszkolnej do VIII ogłoszone zostały 24 grudnia, co rozpoczęło okres 50-dniowych wakacji. Wakacje te prawdopodobnie większość dzieci spędzi w BCH. Planujemy w tym okresie realizację różnych projektów związanych z uprawą roślin, zajęciami sportowymi i malarskimi a także zajęciami wyrównawczymi dla słabszych uczniów. Planujemy także projekty na rzecz wzbogacania wiedzy i rozwoju umiejętności. Wszystkim dzieciakom życzymy szczęścia i dobrych wyników.

Pozdrawiamy z BCH.
Phuntsok Dhargyal
Koordynator ds. Sponsoringu