Aktualności

Ufundowanie nagrody im. Bereniki Depo za najlepsze wyniki w nauce dla podopiecznych BCH

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Państwa Danuty, Justyna i Natalii Depo, w lipcu 2015 r. Zarząd Fundacji Nyatri podjął uchwałę (nr 6/2015) o ustanowieniu nagrody im. Bereniki Depo. Nagroda ta utworzona została dzięki hojności Rodziny Depo, która przelała na konto Nyatri zasoby Fundacji im. Bereniki Depo. Pani Berenika Depo, zmarła przedwcześnie w wieku 35 lat. Była nie tylko wybitnym prawnikiem, ale także osobą bardzo wrażliwą na los dzieci żyjących w krajach szczególnie jej bliskich – Indiach, Nepalu, Tybecie i Butanie. Pani Berenika była również Matką Serca w programie Adopcji Serca Fundacji, obecnie adopcję tę prowadzi Jej siostra – Pani Natalia. Zgodnie z życzeniem Rodziny Depo, nagrody będą co roku wypłacane dwóm podopiecznym BCH za:

  • najlepsze wyniki w nauce/danej dziedzinie wiedzy w wysokości 150 USD,

  • wyniki w nauce/danej dziedzinie wiedzy lub za wyjątkowe zdolności w innej dziedzinie artystycznej np. malowaniu, sporcie, tańcu – 100 USD.

Żeby podkreślić wysokość nagrody warto dodać, że nominalny dochód per capita w Indiach w roku 2013 wynosił 1570 USD na osobę a stawka dzienna niewykwalifikowanego robotnika to 1-2 USD. Przekazane środki umożliwiają wypłacanie nagrody przez okres ok. 20 lat. Mamy nadzieję, że pamięć o Pani Berenice przetrwa nie tylko w naszych sercach. Więcej informacji o Berenice Depo znajdziecie Państwo na stronie: http://www.lds-ip.pl/berenika_pl.html.