Aktualności

’Spotkanie z Rodziną’ – zamknięcie programu

4.06.2010r. Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu Nyatri podjął uchwałę o zamknięciu Programu 'Spotkanie z Rodziną’. Głównym powodem tej decyzji było małe zainteresowanie Rodziców Serca i trudności z realizacją założeń w Dolanji. Tym samym uchwała nr 9/08 z dnia 14.11.2008 traci swą ważność.