Aktualności

Dziękujemy za udział w spotkaniu z dyrektorem Bon Children’s Home

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu i ciekawe pytania do dyrektora Bon Children’s Home, Nyimy Dakpy Rinpoche.
 
Rinpoche podkreślał, że na obecną sytuację BCH składa się ogromna ilość pracy, jaką między innymi włożyli Rodzice Serca i Fundacja Nyatri.
Gość opowiadał o aktualnych potrzebach dzieci z BCH i konieczności reagowania na zmieniające się warunki życia. Wspomniał o bieżących projektach, takich jak konieczność wybudowania pensjonatu dla chłopców w miejsce zniszczonego deszczami i zakupie nowego, cichszego generatora prądu.
 
Rodzice Serca i inni uczestnicy spotkania mieli okazję zadać pytania Rinpoche. Pojawiło się m.in. pytanie o zasady kontaktu dzieci z ich prawdziwymi rodzicami, dostęp dzieci do internetu. Rinpoche wyjaśniał, dlaczego w dany sposób prowadzone są konkretne działania.
 
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Po omówieniu kluczowych spraw BCH i pytaniach od uczestników nastąpił poczęstunek.
 
Dziękujemy Fundacji Ocalenie za możliwość skorzystania z sali oraz sprzętu, wszelką pomoc organizacyjną i miłe przyjęcie. Doświadczenie Kali w organizacji spotkań było bezcenne w momencie ostatnich przygotowań wydarzenia.
Dziękujemy również Krzysztofowi za tłumaczenie na spotkaniu.