Aktualności

Rozwiązanie konkursu e-mailowego Fundacji Nyatri i Fundacji „Pozytywny Impuls”

W marcowym numerze kwartalnika „Pozytywny Impuls” Fundacja Nyatri i Fundacja „Pozytywny Impuls” ogłosiły konkurs e-mailowy dla Czytelników. Motto konkursu stanowiła myśl Alberta Schweizera: „To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu”.

Zwyciężczynią konkursu została Pani Karolina z Turku, która napisała tak:

Myśl Alberta Schweitzera jest niezwykle wyjątkowa i istotna. Zgadzam się z nią, gdyż uzmysławia ona, że niepotrzebne są człowiekowi wielkie dokonania, aby czuł się potrzebny i odnalazł sens życia. Świat, w którym żyje człowiek i z którym mierzy się każdego dnia, z czasem coraz bardziej pokazuje, iż tak wiele rzeczy jest niedoskonałych. Bezmiar tych wszystkich negatywnych spraw powoduje, iż choćby najmniejsza zmiana danej sytuacji bądź rzeczy na lepsze sprawia, że człowiek zmienia swoje dotychczasowe priorytety życiowe.

Zgadzając się z myślą Alberta Schweitzera mam świadomość, iż poprzez niewielkie czyny nie ulepszę całego świata, gdyż jest to raczej nierealne.

Jednak nawet niewielka zmiana powoduje, że mam poczucie choćby maleńkiego spełnienia, gdyż uświadamiam sobie wówczas, iż zrobiłam wszystko to, co było w danej chwili możliwe. Właśnie takie małe dokonania sprawiają, że czuję się potrzebna i uważam siebie za bardziej wartościowego człowieka, który również ma swoje cele w życiu. To właśnie z takich chwil czerpię siły, aby pokonywać przeciwności losu a przy tym czynić to, co daje mi nadzieję i wiarę w to, że życie ma jakieś znaczenie.

Karolina

Pani Karolina otrzymuje od Fundacji Nyatri album: „Tybet. W kraju ginącej kultury” oraz zestaw drobnych upominków.

Serdecznie gratulujemy!