Rozliczenia finansowe

Przelew do BCH na instrumenty muzyczne i pralki

Pieniądze zebrane w akcji „Pralka dla BCH” w kwocie 1.948 zł oraz pieniądze zebrane podczas koncertu charytatywnego Wolnej Grupy Bukowina w Poznaniu w kwocie 3.725,99 zł.

Łącznie przelano na konto BCH kwotę 5.673,99 zł (po negocjowanej cenie USD=4,0332 PLN).