Aktualności

PODZIĘKOWANIA NA 10-LECIE FUNDACJI

Styczeń 2015:

 

NYATRI – Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów (do 2014 znana jako Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu) została powołana w grudniu 2004 roku i już od stycznia 2005 intensywnie rozpoczęła swoją działalność.

Mija więc właśnie 10 lat pracy wielu wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z Tybetu i Himalajów.

Nie sposób zliczyć setek Rodziców Serca, Darczyńców i Wolontariuszy.

Wszystkim tym wspaniałym Ludziom Fundacja Nyatri DZIĘKUJE

w imieniu Dzieci z Bon Children’s Home i ich Rodzin.

 

W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować wszystkim dotychczasowym działaczom Fundacji Nyatri, którzy bezinteresownie, wolontaryjnie, z pełnym zaangażowaniem oddawali swe serce, umysł i siły, aby pomóc młodym mieszkańcom tybetańskiej wioski Dolanji w Indiach:

ADAMOWI SANOCKIEMU, BEACIE OLEKSY, NATALII BLOCH, ANNIE SOKOŁOWSKIEJ,

ś.p. ANDRZEJOWI CHOJNACKIEMU, Jego Żonie BARBARZE,

MAŁGORZACIE BIELAWSKIEJ, JULICIE GIEŁCZEWSKIEJ, MAŁGORZACIE KOWALCZYK,

MARCIE ZAŁUSKIEJ, SYLWII LIS-CZARNECKIEJ, KAROLOWI i KATARZYNIE PREISKORNOM,

EWIE MURAWSKIEJ, NATALII BIENIASZEWSKIEJ, TOMASZOWI PIOTROWSKIEMU oraz

KRZYSZTOFOWI PIĄTKOWI, RADKOWI BERENTOWI,  PIOTROWI ZIMOCHOWI,

EWIE I MIROSŁAWOWI POZNAŃSKIM,

JACKOWI PAWŁOWSKIEMU, ADAMOWI KROPP, MARCIE MAIK,

ANNIE DAMASIEWICZ i JUSTYNIE NIEBIESZCZAŃSKIEJ.

Wyrazy uznania i szacunku składają obecni członkowie Zarządu i Rady Fundacji:

Monika Wach-Prusakowski – Prezes Zarządu, Agnieszka Golczyńska-Grondas – członkini Zarządu, Aleksandra Radka – członkini Zarządu, Magdalena Tecław -członkini Zarządu, Bartosz Niedziółka – członek Zarządu,

Anna Szymoszyn – Przewodnicząca Rady Fundacji, Joanna Nieciecka – członkini Rady Fundacji, Tomasz Szymoszyn – członek Rady Fundacji.