Aktualności

Odznaczenie państwowe dla Mamy Serca

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że 9 października 2011 roku Mama Serca, Iza Czarnecka, została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane. Izo, gratulujemy z całego serca! Jesteśmy z Ciebie dumni!

Informujemy również, że Fundacja Nyatri otrzymała specjalny dyplom „Serce Serc” od Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, z którym współpracujemy już od trzech lat przy organizacji finału „SyMfonii Serc”. Dziękujemy!