Aktualności

Nowe projekty fundacji

W związku z pilnymi potrzebami BCH, o których mówił dyrektor ośrodka Nyima Dakpa Rinpoche na spotkaniu w Poznaniu, tj.:

  1. Zakupem nowego generatora prądu, którego koszt zakupu wynosi 5.000-6.000 USD,
  2. Urządzeniem sali komputerowej (w tym zakup min. 12-15 komputerów),
  3. Założeniem funduszu na dalszą edukację dzieci po 12 klasie.

Zarząd postanowił uchwałą powołać nowe projekty:

  1.       Projekt Generator – obecnie w BCH jest jeden generator prądu, ale bardzo stary i nie zapewnia prądu we wszystkich pomieszczeniach np. jak u dziewczynek jest prąd, to u chłopców i w kuchni już nie ma. Jest to zatem niezbędny zakup do życia i nauki w godziwych warunkach.
  2.       Projekt Komputery – mając na uwadze rozwój dzieci z BCH, chcielibyśmy zapewnić im pomoce dydaktyczne w formie komputerów i internetu. Nauczanie wspomagane w/w sprzętem pozwala nie tylko rozwijać umiejętności informatyczne, ale przede wszystkim stwarza znakomite warunki dla rozwoju myślenia twórczego uczących się dzieci i oddziaływania na ich osobowość, przyspiesza i ułatwia nabywanie różnorodnych umiejętności i stanowi bogate źródło informacji. A w przypadku dzieci z BCH ułatwi również kontakt z Rodzicami Serca.
  3.      Program Edukacyjny – poszerzamy o wsparcie młodzieży po skończeniu 12 klasy, która nie dostała się na studia. Chcemy pomóc młodym ludziom w osiągnięciu niezbędnych kwalifikacji do zdobycia zawodu, aby mogli zdobyć lepszą pracę. To droga do usamodzielnienia się i lepszego startu w dorosłym życiu.

Liczymy na Państwa pomoc w zrealizowaniu projektów i wierzymy, że po raz kolejny pokażecie Państwo, jak wielkie macie serca.

Przekaż darowiznę


Dziękujemy za wsparcie i okazaną dobroć w imieniu swoim i naszych podopiecznych.