Aktualności

Koncert charytatywny Wolnej Grupy Bukowina w Poznaniu

16 lutego o godz. 19:30 odbył się koncert charytatywny Wolnej Grupy Bukowina w Sali Koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. Nr 1 w Poznaniu.

Fundacja Nyatri była współorganizatorem obok Fundacji Forum Działań Pozytywnych i Jerzego Kostrzewy.

Nyatri otrzyma 30% z zysku na rzecz Programu Edukacyjnego, a dokładnie na rozwój talentów muzyczno-tanecznych dzieci z BCH (na nowe instrumenty, stroje, fundusz wyjazdowy na koncerty, festiwale itp.). 70% zysku będzie przeznaczone na odbudowę wioski w Nepalu.

Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia koncertu: Panu Jerzemu Kostrzewie za zaangażowanie w pomoc dzieciom w formie zorganizowania koncertu, Fundacji Forum Działań Pozytywnych za współpracę, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. Nr 1 w Poznaniu za udostępnienie sali koncertowej, Firmie YES z Poznania za sponsoring/mecenat koncertowy, Panom Maciejowi Szczęsnemu i Hubertowi Knop – support koncertu oraz wolontariuszom, obsłudze technicznej i wszystkim uczestnikom – pięknie dziękujemy.

image1
Pani Krystyna Czachor i Pan Jerzy Kostrzewa z Fundacji Forum Działań Pozytywnych

 

 

 

 

 

 

 

 

image2
Pan Hubert Szczęsny i Pan Maciej Knop