Aktualności

Gaśnice i zestawy pierwszej pomocy

Na przełomie stycznia i lutego 2009 w ramach programu Opieka Medyczna wysłaliśmy do Dolanji cztery gaśnice oraz cztery zestawy pierwszej pomocy dla BCH.

Fundacja Nyatri serdecznie dziękuje:

  • strażakom z Podlasia za pomoc w zakupie gaśnic i zestawów pierwszej pomocy;
  • kierownictwu i pracownikom Biura Tłumaczeń Technicznych LIDO-LANG z Krakowa, a szczególnie Pani Luizie Opozdzie za bezpłatne przetłumaczenie instrukcji obsługi gaśnic oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy;
  • Pani Joannie z Łodzi oraz Panu Robertowi z Warszawy za pomoc w pokryciu kosztów transportu przesyłki.