Aktualności

10 lat działalności Nyatri

Mija właśnie 10 lat działalności Nyatri – Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów. W szeregach naszej organizacji pracowało i pracuje wielu wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którym zależy na edukacji i godziwym życiu dzieci i młodzieży z Tybetu i Himalajów. Nasi podopieczni mieszkają daleko od swoich rodzin, w indyjskiej wiosce Dolanji, gdzie na terenie obozu uchodźstwa tybetańskiego założono dla nich szkołę i dom – Bon Children’s Home.

Fundacja Nyatri w ciągu ostatniej dekady regularnie pomaga dzieciakom z Bon Children’s Home. Od początku istnienia Domu Dzieci Bon, czyli od 1987, aż do 2014 roku mieszkało w nim prawie 600 dzieci. Dotychczas Fundacja Nyatri objęła pomocą w ramach Programu „Adopcja Serca” oraz Programu Edukacyjnego ok. 340 dzieci. Warto zauważyć, że od kilku lat prawie wszyscy wychowankowie BCH, mieszkający obecnie w Dolanji, mają swoją Mamę lub Tatę Serca z Polski.

W latach 2006-2014 Fundacja Nyatri wpłaciła na konto BCH ok. 446 878 USD i 260 Euro w gotówce. Pieniądze te zostały przeznaczone na utrzymanie i edukację dzieci.

Ponadto, Fundacja Nyatri w minionych latach wielokrotnie przekazywała dary rzeczowe do BCH, wysyłając i zawożąc setki kilogramów odzieży, butów, zabawek i gier, książek, sprzętu sportowego, środków czystości, przyborów szkolnych, śpiworów, koców, plecaków itp. Przekazaliśmy także komputery i laptopy, zakupiliśmy sprzęt do wyświetlania filmów, slajdów i ekran. Dzięki temu zrealizowaliśmy marzenie dzieci, by mieć kino w BCH. Przekazaliśmy płyty z bajkami i filmami edukacyjnymi. Stworzyliśmy zalążek biblioteki i pracowni komputerowej.

Fundacja Nyatri sfinansowała operację serca jednej z uczennic oraz 3-krotnie zorganizowała akcję „Dentysta dla Dzieci Tybetu”, wysyłając do Dolanji dentystów, którzy co roku przez kilka tygodni zajmowali się uzębieniem i higieną jamy ustnej wszystkich mieszkańców tej wioski.

Wolontariusze Fundacji Nyatri w czasie swoich urlopów wielokrotnie przeprowadzali różnego rodzaju kursy dla dzieci w BCH: języka angielskiego, wiedzy o Europie, o możliwościach studiowania za granicą, o nowoczesnych środkach komunikacji, o ekologii, o Polsce, kursy o higienie dla dziewcząt. Sponsorowaliśmy także konkursy plastyczne i zawody sportowe.

Fundacja Nyatri sfinansowała w latach 2006-2011 stypendia edukacyjne w Polsce dla trzech wychowanków BCH. Dwoje z nich, Phuntsok Dargyal oraz Phuntsok Wangmo uczyło się przez rok w warszawskim Liceum przy Bednarskiej, a następnie przez rok studiowali na Uniwersytecie Warszawskim i w Nowym Sączu. Tashi Wangmo Gurung uczyła się przez 2 lata w gimnazjum w International School of Poznań. Dzięki dobroci i gościnności Dyrekcji Szkół oraz Rodzin, które przyjęły pod swój dach stypendystów, trójka młodych ludzi nie miałaby pewnie nigdy okazji podróżować, kształcić się w Europie, poznawać ludzi, kraje, kultury i zdobywać nowe doświadczenia.

W ramach możliwości śledzimy dalsze losy już dorosłych wychowanków Bon Children’s Home i cieszymy się, że wielu z nich studiuje w Indiach i Nepalu, a nawet na innych kontynentach. Niektórzy nasi podopieczni wrócili do swych rodzinnych wiosek w Himalajach, gdzie bardzo często pracują jako nauczyciele w miejscowych szkołach.

Wielu Rodziców Serca Fundacji Nyatri utrzymuje bezpośredni kontakt ze swoimi podopiecznymi, a niektórzy z nich – jeśli tylko mogą – dalej wspierają swoje dzieci serca, które po maturze zdecydowały się wrócić do Nepalu i tam studiować.

Fundacja Nyatri była aktywna także w Polsce, włączając się w promocje książek związanych z Tybetem lub dziećmi, uczestnicząc w organizowaniu Dnia Dziecka w Warszawie i innych wydarzeniach związanych z organizacjami pozarządowymi, dziećmi i Tybetem na terenie całego kraju. Współpracowała z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, organizowała spotkania z dyrektorem BCH i prelekcje o dzieciach z Dolanji, także pogadanki w szkołach i przedszkolach. Dzięki Fundacji Nyatri dzieci z BCH miały kontakt z dziećmi z przedszkoli i szkół z całej Polski.

Mamy nadzieję, że dzięki działalności wszystkich Wolnotariuszy i Darczyńców, którzy w ciągu ostatnich 10 lat wsparli Bon Children’s Home z Dolanji, wychowankowie tego tybetańskiego ośrodka w Indiach będą stanowić elitę w swoich lokalnych społecznościach i przyczynią się do rozwoju dobrobytu i edukacji w himalajskich wioskach i Tybecie.