Znaczenie imion tybetańskich

Dla wszystkich Rodziców Serca, którzy adoptowali dzieci z BCH w Dolanji, przedstawiamy semantykę imion tybetańskich, by przybliżyć  etymologię słowotwórczą nadawania imion w kulturze tybetańskiej. Trzeba nadmienić, że różni się ona od kultury zachodniej tym, że nie występują w niej nazwiska, a jedynie jedno, dwa lub więcej imion, nadawanych jednej osobie. Imiona tybetańskie posiadają znaczenie metaforyczne i opisowe (zjawiskowe), co jest charakterystyczne dla kultury tybetańskiej.

W jednej z książek Sandy Johnson, amerykańskiej antropolog, opisana jest bliska zbieżność semantyczna i kulturowa Tybetańczyków z plemieniem Indian amerykańskich Navaho, którzy również w podobny sposób określali imionami swoją indywidualną tożsamość.

Niezależnie od badań antropologicznych Sandy Johnson, podobnych spostrzeżeń dokonał Jego Świątobliwość Dalaj Lama XIV podczas wizyty w rezerwacie Indian Navaho w latach 90. XX w. Natomiast ostatnie odkrycia naukowe dowiodły, że Indianie amerykańscy nie byli autochtonami na kontynencie Ameryki Północnej. Ich dalecy przodkowie prawdopodobnie pochodzili z Azji Centralnej i w epoce lodowcowej przemierzyli Cieśninę Beringa łączącą obydwie kontynentalne płyty. Być może tu należy szukać źródła kulturowego podobieństwa Tybetańczyków i Indian Navaho.

Poniżej tłumaczenie większości imion dzieci z kraju Bod, czyli Tybetu:

Dziewczynki:

CHEMI DOLKAR (CZEMI DROLKAR) Biała Zbawicielka
CHEMI LHAMO (CIEMI LAMO) Bogini Ciemi
DAWA (DAsA) Księżyc, Miesiąc
DAWA CHONZON (DAsA CIODZON) Chwała Bytu
DAWA DOLMA (DAsA DROLMA) Księżycowa Zbawicielka, Odpuszczająca Zbawicielka
DAWA LHAMO (DAsA LAMO) Bogini Księżyca
DAWA PALMO (DAsA PALMO) Chwalebna Miesiąca, Księżyca
DAWA WANGMO (DAsA LANGMO) Władczyni Księżyca, Władczyni Miesiąca
DECHEN TSOMO (DECIEN COMO) Pani Jeziora Wielkiej Radości, Przywódczyni Wielkiej Radości
DECHEN WANGMO (DECIEN LANGMO) Władczyni Wielkiej Radości
DICKYI (DEKI) Szczęście
DOLKAR (DROLKAR) Biała
DOLMA (DROLMA) Odpuszczająca Zbawicielka
DOLMA LHAMO(DROLMA LAMO) Bogini Odpuszczająca
DOLMA TSERING (DROLMA CERYNK) Długowieczna Zbawicielka
GANKAR TSOMO (KANKAR COMO) Przywódczyni Białego Lodowca, Jezioranka Białego Lodowca
JHAMA (CIAMA) Luba, Oblubienica, Miła
KARCHEN (KARCIEN) Wielka Gwiazda
KARMA BHUMO (KARMA PUMO) Dziewczynka Pracy, Uczynku
KARMA YANGCHEN (KARMA JAKCIEN) Wielki Dobrobyt Posłania
KHANDO (KANDRO) Chodząca Po Niebie
KUNGA WANGMO (KUNGA LANGMO) Władczyni Uciechy
KUNSANG LHAMO (KUZANK LAMO) Bogini Dobra
KUNSANG PASSANG (KUNZANK PASANK) Pomyślne Dobro
LHADON (CHLADRON) Boska Pochodnia, Lampa
LHAKPA CHONZOM (CHLAKPA CIODZOM) Większa Chwała Bytu
LHAMO (LAMO) Bogini
LHAMO DOLKAR (LAMO DROLKAR) Biała Bogini
METOK JHAMA (METOK CIAMA) Miłośnica Kwiatów
NAWANG DOLMA (NGAsANG DROLMA) Zbawicielka Władzy Słowa
NIYNDA (NIDA) Słońce, Miesiąc
NYIMA BHUTI (NIMA PUTI) Słońce Puti
NYIMA CHONZOM (NIMA CIODZOM) Słońce Chwały Bytu, Słońce Chwały Krzyku
NYIMA SANGMO (NIMA ZANGMO) Dobre Słońce
PEMA CHOKYI (PEMA CIOKI) Religijne Szczęście Lilii
PEMA DOLKAR (PEMA DROLKAR) Biała Zbawicielka Lilii
PEMA LHAKYI (PEMA CHLAKI) Boskie Szczęście Lilii
PEMA LHAMO (PEMA LAMO) Bogini Lilii
PEMA SANGMO (PEMA ZANGMO) Dobra Lilia
PEMA YOUDRON (PEMA JUDRON) Turkusowa Pochodnia Lilii
RINCHEN DOLMA (RYCIEN DROLMA) Droga Zbawicielka, Odpuszczająca
SANGMO (ZANGMO) Dobra
SHERAP JHAMA (SIERAB CIAMA) Oblubienica Mądrości, Miłośnica Mądrości
SHERAP TSOMO (SIERAB COMO) Pani Jeziora Mądrości, Przywódczyni Mądrości
SONAM CHOKYI (SONAM CIOKI) Religijne Szczęście
SONAM WANGMO (SONAM LANGMO) Władczyni Żniw, Władczyni Zasługi
TASHI DOLMA (TRASI DROLMA) Szczęsna Zbawicielka
TASHI LHAMO(TRASI LAMO) Bogini Powodzenia
TASHI WANGMO (TRASI LANGMO) Władczyni Powodzenia
TENZIN DOLKAR (TENDZYN DROLKAR) Biała Zbawicielka, Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN LHAKPA (TENDZYN CHLAKPA) Większa Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN LHANDON (TENDZYN CHLADRON) Boska Pochodnia, Dzierżąca Objaśnienia
TENZIN TSERING (TENDZYN CERYNK) Długowieczna Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN YANGCHEN (TENDZYN JANKCIEN) Wielki Dobrobyt Dzierżycieli Objaśnień
TSERING BHUTI (CERYNK PUTI) Długowieczna Puti
TSERING DICKY (CERYNK DEKI) Długowieczne Szczęście
TSERING DOLKAR (CERYNK DROLKAR) Długowieczna Biała Zbawicielka
TSERING METOK (CERYNK METOK) Kwiat Długowieczności
TSERING WANGMO (CERYNK LANGMO) Władczyni Długowieczności
TSERING YANGCHEN (CERYNK JANKCIEN) Długowieczny Dobrobyt
TSERING YANGZOM (CERYNK JANDZOM) Bogactwo Długowieczności
TSEWANG LHAMO (CELANK LAMO) Bogini Władzy Życia
TSEWANG MOLAM (CELANK MOLAM) Modlitwa Władzy Życia
YANGCHEN (JAKCIEN) Wielki Dobrobyt

 Chłopcy:

BHU KARCHUNG (PU KARCIUNK) Dziecko Iskierka, Dziecko Gwiazdka
BHU LHAKPA (PU CHLAKPA) Dziecko Merkurego
BUCHUNG DAWA (PUCIUNK DAsA) Dzieciątko Księżyc, Dzieciątko Miesiąc
DAWA DORJEE (DAsA DORDZIE) Piorun Księżyca
DHONDUP (TONDUP) Wyraźny, Treściwy, Tworzący Wyraz
DHONDUP GYALTSEN (TONDUP DZIALCEN) Wyraźna Chorągiew, Treściwe Znamię Pańskie
DORJEE PASSANG (DORDZIE PASANK) Diamentowy Piorun, Wieczna Jutrzenka Pioruna
JIGMEY WANGYAL (DZIGME LANDZIAL) Nieustraszony Pan Władzy
KARMA (KARMA) Poseł, Posłaniec
KARMA DORJEE (KARMA DORDZIE) Piorun Posłania, Piorun Uczynku, Misji
KARMA WANGYAL (KARMA LANDZIAL) Władny Pan Poseł
KELSANG TSERING (KELZANK CERYNK) Długowieczna Fortuna, Długowieczny Dobry Okres
MIGMAR DORJEE (MIGMAR DORDZIE) Czerwonooki Piorun
NAWANG PHUNTSOK (NGAsANG PUNCOK) Wspaniała Władza Mowy
NYIMA (NIMA) Słońce
NYIMA TSERING (NIMA CERYNK) Długowieczne Słońce
PASSANG SAMDUP (PASANK ZAMDUB) Pomyślna Jutrzenka
PEMA RIGSANG (PEMA RYDZANK) Dobry Rodzaj, Dobry Stan
PEMA WANGYAL (PEMA LANDZIAL) Władny Pan Lilii
PENPA (PENPA) Saturn
SANKPO (ZANKPO) Dobry
SONAM YESHI (SONAM JESIE) Przezor Żniwa lub Zasługi
TASHI (TRASI) Powodzenie, Szczęście
TASHI DAWA (TRASHI DAsA) Miesiąc Powodzenia
TASHI DORJEE (TRASHI DORDZIE) Piorun Powodzenia, Szczęsny Piorun
TASHI GYALTSEN (TRASI DZIALCEN) Chorągiew Powodzenia, Znamię Panowania
TASHI WANGDU (TRASI LANGDU) Władający Powodzeniem
TENZIN JORDEN (TENDZYN DZIORDEN) Zwarty Dzierżawca Objaśnień
TSERING (CERYNK) Długowieczny
TSERING DHONDUP (TZERING TONDUP) Tworzący Wyraz Długowieczności
TSERING MIGMAR (CERYNK MIGMAR) Czerwonooki, Długowieczny Marek
TSERING WANGYAL (CERYNK LANDZIAL) Długowieczny Pan Władzy
TSEWANG LAMA (CELANK LAMA) Wyższa Władza Życia
TSEWANG NANGSA (CELANK NANKSA) Jawnojasny, Jasny Żywotności
URGEN NAMDOL (URDZIEN NAMDROL) Upust Źródła
YESHI GYATSO (JESIE DZIACO) Ocean Roztropności, Ocean Mądrości
YUNDRUNG GYALTSEN (YUNDRUNG DZIALCEN) Wieczna Chorągiew

Podziękowania dla polskiego mnicha – Nadzora za tłumaczenie oraz dla Piotra Wasyla za udostępnienie kontaktu.

Opracowanie: Hanna Otwinowska

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 657
Prabin Tamang urodził się 28.11.2009 r., jako syn Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara w Katmandu...
Adoptuj
BCH Nr 656
Prajina Tamang urodziła się 29 listopada 2013 r., jako córka Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara...
Adoptuj
BCH Nr 655
Lobsang Chotton urodziła się 12 lutego 2013 r. , jako córka Chandang Dorjee i Koncho Wangmo w małej wiosce...
Adoptuj
BCH Nr 654
Lobsang Tsomo urodziła się 04.08.2009 r., jako córka Late Tenzina i Jowy Wangmu w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 653
Rinchin Drema urodziła się 17 września 2012 r., jako Tenzina Thektso i Kesang Yuton w małej Schocktse, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 652
Jowa Lhakey urodziła się 15 stycznia 2011 r., jako córka Pemy Thinleya i Kesang Buti w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 651
Yangchen Lhamo urodziła się 05.06.2010 r., jako córka Jamby i Jowy Tsetan w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang w...
Adoptuj
BCH Nr 650
Lama Tsomu urodziła się 15 kwietnia 2008 r., jako córka Tsewanga Norbu i Lamy Jangmu, w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 649
Sonam Chokyi urodziła się 08.07.2012, córka Tenzina Gyaltsena Lithanga i Jampy Wangmo, w małej wiosce Tezu, w stanie Arunachal...
Adoptuj
BCH Nr 648
Tenzin Thai urodził się 17 stycznia 2007 r. jako syn Lobsanga Wangchuka i Youngdrung Tsomo w Dolanji. Jest drugim...
Adoptuj
BCH Nr 645
Tsering Wangmo Lama urodziła się 03.10.2011 jako córka Pemy Sherap Lamy i Tsering Mingdek Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 644
Pema Tsedup Lama urodził się 05.08.2011 jako syn Tsewang Ngodup Lamy i Sonam Mingjom Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 643
Sonam Choephel Lama urodził się 11 października 2012 r. jako syn Angdaka Lamy i Tsering Dolma Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 642
Tsering Palzom Lama urodziła się 10 września 2012 r. jako córka Phurby Lamy i Kunsang Lhamo Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 638
Sange Gomby urodził się 20 czerwca 2010 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 637
Pema Dargey urodził się 10 stycznia 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 636
Sangpa Tashi urodził się 18 marca 2009 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 634
Rinchin Khandu urodził się 17 marca 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, w północno wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 631
Tenzin Gyatso urodził się 12 lipca 2012 r. w małej wiosce Bomdila w stanie Arunachal Pradesh położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 630
Rinchin Tsewang urodziła się 18 lutego 2012 r. w małej wiosce Kelengten w stanie Arunachal Pradesh, w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 628
Sonam Chokyi Bhote urodziła się 31 października 2000 r. w małej wiosce Tarap położonej w Nepalu, w Himalajach. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 625
Urodziła się 20 maja 2004 r. jako córka Ngawang Chospel i Stanzin Chozom w małej wiosce Zanskar, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 548
Urodził się 03 stycznia 2007 r. jako syn Pemy Gyatso i Dawy Drekar w małej wiosce Muchut Tawang, położonej...
Adoptuj
BCH Nr 526
Urodziła się 08 czerwca 2002 r. jako córka Sonam Dargye i Tsering Drekar w małe wiosce Muchut Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 486
Urodziła się 12 lutego 2003 r. jako córka Phurby Tenzin i Namichang Sangmo w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 494
Urodziła się 15 czerwca 2001 r. jako córka Man Sings i Mali Pura w małej wiosce Dolpo położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 385
Urodzona 12 lutego 1999 r. W maju 2018 r. pomyślnie zdała egzaminy kończące 12 klasę i od lipca rozpoczęła...
Adoptuj
BCH Nr 419
Urodziła się 06 stycznia 2000 r. jako córka Youngdrung Woser i Karmy Dolma w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 597
Urodził się 25 lutego 2007 r. jako syn Tseringa i Dolmy w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje). Ma dwie...
Adoptuj
BCH Nr 596
Urodziła się 23 lutego 2009 r. w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje) jako córka Tempy Tseringa i Dolmy. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 582
Urodziła się 15 stycznia 2009 r. w małej wiosce Tarap (Nepal) jako córka Tashi Phuntsoka Lamy i Premy. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 546
Jest synem Tseringa Dhedena i Tsewang Lhamu. Urodził się 1 lipca 2003 r. w małej wiosce Bomdila, leżącej w...
Adoptuj
BCH Nr 485
Urodziła się 2 lutego 2001 r. Jest córką Kunchoka Samdupa i Late Tsewang Sherap. Ma starszego brata i siostrę...
Adoptuj