Poznańskie kontakty z Bon Children’s Home przed powstaniem fundacji Nyatri (2002-2005)

(…) W dniach 4 do 13 kwietnia 2002 odbyły się pierwsze dni kulturalne „Tybet w Poznaniu”. (…) 8 kwietnia odbyły się dwa koncerty charytatywne na rzecz dzieci mieszkających w obozie uchodźstwa tybetańskiego w Dolanji w Indiach: w „Zamku” – pod nazwą „Dzieci dla dzieci”, wystąpiła Szkoła Baletu i Tańca „Fouette” z Poznania; w kinie „Malta” koncertowali muzycy: Tymon Tymański, „Marsija”, „L.E.M.”.

Gościem honorowym pierwszych dni kultury tybetańskiej był Nyima Dakpa Rinpoche, nauczyciel buddyzmu tybetańskiego szkoły bonpo, autor licznych książek i prac filozoficznych, dyrektor sierocińca tybetańskiego w Dolanji w Indiach – Bon Children’s Home, który przybył do Polski na zaproszenie związku buddyjskiego Garuda. W Państwowej Szkole Podstawowej „Łejery”, spotkał się z uczniami i rozmawiał z nimi o szkole i życiu małych Tybetańczyków. Dzieci przygotowały przedstawienie dla gościa. Spotkaniu towarzyszyła wystaw zdjęć tybetańskich autorstwa Alony Susłowej i Agnieszki Oleśkowicz-Popiel. Nauczyciele zaprezentowali ścieżkę edukacyjną „Tybet”. Także i w Podstawowej Szkole Anglojęzycznej „Poznań British School” nauczyciele przygotowali dzień tybetański z pokazem slajdów, prezentacją muzyki, prelekcjami oraz nauką malowania mandali i znaków tybetańskich. (…)

11 kwietnia w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Działyńskich Nyima Dakpa Rinpoche dał wykład otwarty „Historia term – spisanych i ukrytych świętych nauk w tradycji jundrung-bon”. Następnego dnia udzielił nauk dla osób zaawansowanych w praktyce medytacyjnej z zakresu pogłębionych ćwiczeń oddechowych i oczyszczających, wypracowanych w kulturze tybetańskiej. Wieczorem natomiast, w Teatrze Ósmego Dnia opowiadał o małych Tybetańczykach na uchodźstwie. Prelekcję wzbogaciła wystawa fotograficzna pod tytułem „Budda patrzy na uchodźców”, autorstwa Natalii Bloch i Macieja Wojtkowiaka, a także prezentacja filmu dokumentalnego i wspomniane wcześniej wykłady poznańskich etnologów. Spotkania w Teatrze Ósmego Dnia odbywały się w ramach cyklu prowadzonego od kilku lat przez Teatr pod nazwą „Historia Pod Prąd”. Także w radio i telewizji organizatorzy „Tybetu w Poznaniu” udzielili wywiadów na temat różnych aspektów kultury tybetańskiej1. (…)

Trzeci „Tybet w Poznaniu” odbył się w dniach 20-30 maja 2004 (…). 21 maja, w piątek, w poznańskim oddziale PAN w Pałacu Działyńskich miał miejsce panel o miłosierdziu i współczuciu w kulturach tybetańskiej i katolickiej z udziałem księdza prof. dr hab. Tomasza Węcławskiego (Wydział Teologiczny UAM), księdza prof. dr hab. Romualda Niparko (Wydział Teologiczny UAM) i Nyimy Dakpy Rinpocze – nauczyciela tybetańskiego ze szkoły bonpo, dyrektora Bon Children’s Home w Indiach. Panel zorganizowała i prowadziła dr Anna Urbańska. (…)

W tym samym dniu i następnego w sobotę, także w Pałacu Działyńskich, Nyima Dakpa Rinpoche, który przybył do Polski na zaproszenie Związku „Garuda”, wygłosił trzy wykłady na temat dzogczen w tybetańskiej tradycji bon. Wieczorem w Centrum Kultury „Zamek” odbyło się uroczyste otwarcie dni kultury tybetańskiej, w czasie którego zaprezentowano wystawę fotograficzną „Losar w tradycji bon – obchody Nowego Roku 2004 w klasztorze Menri” autorstwa Natalii Maksymowicz-Maciatej i Marii Kulik oraz pokazano zgromadzonym film dokumentalny o sierocińcach w Dolanji „Dziecięca wioska w Himalajach”, który został poprzedzony słowem wstępnym dyrektora jednego z tych sierocińców – Nyimy Dakpy Rinpoche. Zdjęcia do filmu nakręcił Klaudiusz Warszewski z TVP w Warszawie, autorkami koncepcji i realizatorkami wywiadów wykorzystanych w filmie były mgr Olga Budasz (IEiAK UAM) i dr Anna Urbańska (IAE PAN Poznań), a wyprodukowany został przez dr Przemysława Hincę, Olgę Stobiecką i Dorotę Fidziukiewicz w Laboratorium Antropologii Wizualnej IEiAK UAM. (…)

Na podstawie projektu dr Anny Urbańskiej, mgr Justyna Kowalińska, kustosz Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Etnograficznego, przygotowała wystawę prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież tybetańską w wieku 4-18 z obozu uchodźstwa tybetańskiego w Dolanji oraz dzieci w wieku 5-12 ze szkół i ośrodków kulturalno-wychowawczych w Poznaniu: ze Szkoły Podstawowej „Łejery”, z Podstawowej Szkoły Anglojęzycznej „Poznań British School”, z Młodzieżowego Domu Kultury nr 3, Domu Kultury „Bajka”, Domu Kultury „Dąbrówka” i z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego. W w/w placówkach nauczyciele i wychowawcy w ciągu roku szkolnego przeprowadzili prelekcje, pogadanki i lekcje multimedialne na temat Tybetu, kultury tego kraju jego mieszkańców i warunków życia. Następnie uczniowie namalowali lub narysowali prace na temat „jak żyją dzieci w Tybecie”. Około 50 z prawie 100 najciekawszych prac zostały wystawione w Muzeum. W lutym i marcu 2004 dzieci w Dolanji, pod kierunkiem dr Urbańskiej, wzięły udział w konkursie plastycznym „moja ojczyzna Tybet”. Młodzi Tybetańczycy, z których wszyscy urodzili się już na uchodźstwie w Indiach i Nepalu i nigdy nie widzieli kraju swojego pochodzenia, starali się przelać na papier swoje wyobrażenia życia w Tybecie. Powstało ponad sto prac. Grupa Polaków, przebywająca w tym czasie w indyjskiej wiosce na obchodach tybetańskiego Nowego Roku, pomogła w realizacji projektu finansując zakup przyborów plastycznych i nagród. Wraz z rysunkami zaprezentowano na wystawie zdjęcia dzieci i młodzieży z sierocińców w Dolanji, autorstwa Natalii Bloch, Natalii Maksymowicz-Maciatej, Olgi Budasz i Anny Urbańskiej.

Projekt ten, poza znaczącymi wartościami wychowawczo-edukacyjnymi, daje także wiele danych do badań etnologicznych nad wyobrażeniami odmiennych kultur wśród młodego pokolenia poznaniaków i ojczyzny wyobrażonej wśród Tybetańczyków wychowanych na uchodźstwie. (…)

W maju 2005 r. na zaproszenie Związku „Garuda” gościł w Poznaniu, jak co roku, Nyima Dakpa Rinpocze i wygłosił wykłady w Centrum Kultury „Inner Space” w Poznaniu oraz w Centrum Kultur Azjatyckich „Mandala”.

Spotkał się również z dziećmi z Przedszkola „Skrzaty” w Borówcu pod Poznaniem, które utrzymują przyjazne kontakty z dziećmi z sierocińca prowadzonego przez Rinpocze w Dolanji w Indiach. (…)

Fragmenty z artykułu Anny Urbańskiej-Szymoszyn – „Dni kultury tybetańskiej Tybet w Poznaniu”, w: „Etnografia Polska” vol. XLIX cz. 1-2, IAE PAN, Warszawa 2005, ss. 200-207.

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 657
Prabin Tamang urodził się 28.11.2009 r., jako syn Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara w Katmandu...
Adoptuj
BCH Nr 656
Prajina Tamang urodziła się 29 listopada 2013 r., jako córka Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara...
Adoptuj
BCH Nr 655
Lobsang Chotton urodziła się 12 lutego 2013 r. , jako córka Chandang Dorjee i Koncho Wangmo w małej wiosce...
Adoptuj
BCH Nr 654
Lobsang Tsomo urodziła się 04.08.2009 r., jako córka Late Tenzina i Jowy Wangmu w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 653
Rinchin Drema urodziła się 17 września 2012 r., jako Tenzina Thektso i Kesang Yuton w małej Schocktse, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 652
Jowa Lhakey urodziła się 15 stycznia 2011 r., jako córka Pemy Thinleya i Kesang Buti w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 651
Yangchen Lhamo urodziła się 05.06.2010 r., jako córka Jamby i Jowy Tsetan w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang w...
Adoptuj
BCH Nr 650
Lama Tsomu urodziła się 15 kwietnia 2008 r., jako córka Tsewanga Norbu i Lamy Jangmu, w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 649
Sonam Chokyi urodziła się 08.07.2012, córka Tenzina Gyaltsena Lithanga i Jampy Wangmo, w małej wiosce Tezu, w stanie Arunachal...
Adoptuj
BCH Nr 648
Tenzin Thai urodził się 17 stycznia 2007 r. jako syn Lobsanga Wangchuka i Youngdrung Tsomo w Dolanji. Jest drugim...
Adoptuj
BCH Nr 645
Tsering Wangmo Lama urodziła się 03.10.2011 jako córka Pemy Sherap Lamy i Tsering Mingdek Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 644
Pema Tsedup Lama urodził się 05.08.2011 jako syn Tsewang Ngodup Lamy i Sonam Mingjom Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 643
Sonam Choephel Lama urodził się 11 października 2012 r. jako syn Angdaka Lamy i Tsering Dolma Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 642
Tsering Palzom Lama urodziła się 10 września 2012 r. jako córka Phurby Lamy i Kunsang Lhamo Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 638
Sange Gomby urodził się 20 czerwca 2010 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 637
Pema Dargey urodził się 10 stycznia 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 636
Sangpa Tashi urodził się 18 marca 2009 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 634
Rinchin Khandu urodził się 17 marca 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, w północno wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 631
Tenzin Gyatso urodził się 12 lipca 2012 r. w małej wiosce Bomdila w stanie Arunachal Pradesh położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 630
Rinchin Tsewang urodziła się 18 lutego 2012 r. w małej wiosce Kelengten w stanie Arunachal Pradesh, w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 628
Sonam Chokyi Bhote urodziła się 31 października 2000 r. w małej wiosce Tarap położonej w Nepalu, w Himalajach. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 625
Urodziła się 20 maja 2004 r. jako córka Ngawang Chospel i Stanzin Chozom w małej wiosce Zanskar, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 548
Urodził się 03 stycznia 2007 r. jako syn Pemy Gyatso i Dawy Drekar w małej wiosce Muchut Tawang, położonej...
Adoptuj
BCH Nr 526
Urodziła się 08 czerwca 2002 r. jako córka Sonam Dargye i Tsering Drekar w małe wiosce Muchut Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 486
Urodziła się 12 lutego 2003 r. jako córka Phurby Tenzin i Namichang Sangmo w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 494
Urodziła się 15 czerwca 2001 r. jako córka Man Sings i Mali Pura w małej wiosce Dolpo położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 385
Urodzona 12 lutego 1999 r. W maju 2018 r. pomyślnie zdała egzaminy kończące 12 klasę i od lipca rozpoczęła...
Adoptuj
BCH Nr 419
Urodziła się 06 stycznia 2000 r. jako córka Youngdrung Woser i Karmy Dolma w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 597
Urodził się 25 lutego 2007 r. jako syn Tseringa i Dolmy w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje). Ma dwie...
Adoptuj
BCH Nr 596
Urodziła się 23 lutego 2009 r. w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje) jako córka Tempy Tseringa i Dolmy. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 582
Urodziła się 15 stycznia 2009 r. w małej wiosce Tarap (Nepal) jako córka Tashi Phuntsoka Lamy i Premy. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 546
Jest synem Tseringa Dhedena i Tsewang Lhamu. Urodził się 1 lipca 2003 r. w małej wiosce Bomdila, leżącej w...
Adoptuj
BCH Nr 485
Urodziła się 2 lutego 2001 r. Jest córką Kunchoka Samdupa i Late Tsewang Sherap. Ma starszego brata i siostrę...
Adoptuj