10 lat działalności Nyatri

Mija właśnie 10 lat działalności Nyatri – Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów. W szeregach naszej organizacji pracowało i pracuje wielu wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którym zależy na edukacji i godziwym życiu dzieci i młodzieży z Tybetu i Himalajów. Nasi podopieczni mieszkają daleko od swoich rodzin, w indyjskiej wiosce Dolanji, gdzie na terenie obozu uchodźstwa tybetańskiego założono dla nich szkołę i dom – Bon Children’s Home.

Fundacja Nyatri w ciągu ostatniej dekady regularnie pomaga dzieciakom z Bon Children’s Home. Od początku istnienia Domu Dzieci Bon, czyli od 1987, aż do 2014 roku mieszkało w nim prawie 600 dzieci. Dotychczas Fundacja Nyatri objęła pomocą w ramach Programu „Adopcja Serca” oraz Programu Edukacyjnego ok. 340 dzieci. Warto zauważyć, że od kilku lat prawie wszyscy wychowankowie BCH, mieszkający obecnie w Dolanji, mają swoją Mamę lub Tatę Serca z Polski.

W latach 2006-2014 Fundacja Nyatri wpłaciła na konto BCH ok. 446 878 USD i 260 Euro w gotówce. Pieniądze te zostały przeznaczone na utrzymanie i edukację dzieci.

Ponadto, Fundacja Nyatri w minionych latach wielokrotnie przekazywała dary rzeczowe do BCH, wysyłając i zawożąc setki kilogramów odzieży, butów, zabawek i gier, książek, sprzętu sportowego, środków czystości, przyborów szkolnych, śpiworów, koców, plecaków itp. Przekazaliśmy także komputery i laptopy, zakupiliśmy sprzęt do wyświetlania filmów, slajdów i ekran. Dzięki temu zrealizowaliśmy marzenie dzieci, by mieć kino w BCH. Przekazaliśmy płyty z bajkami i filmami edukacyjnymi. Stworzyliśmy zalążek biblioteki i pracowni komputerowej.

Fundacja Nyatri sfinansowała operację serca jednej z uczennic oraz 3-krotnie zorganizowała akcję „Dentysta dla Dzieci Tybetu”, wysyłając do Dolanji dentystów, którzy co roku przez kilka tygodni zajmowali się uzębieniem i higieną jamy ustnej wszystkich mieszkańców tej wioski.

Wolontariusze Fundacji Nyatri w czasie swoich urlopów wielokrotnie przeprowadzali różnego rodzaju kursy dla dzieci w BCH: języka angielskiego, wiedzy o Europie, o możliwościach studiowania za granicą, o nowoczesnych środkach komunikacji, o ekologii, o Polsce, kursy o higienie dla dziewcząt. Sponsorowaliśmy także konkursy plastyczne i zawody sportowe.

Fundacja Nyatri sfinansowała w latach 2006-2011 stypendia edukacyjne w Polsce dla trzech wychowanków BCH. Dwoje z nich, Phuntsok Dargyal oraz Phuntsok Wangmo uczyło się przez rok w warszawskim Liceum przy Bednarskiej, a następnie przez rok studiowali na Uniwersytecie Warszawskim i w Nowym Sączu. Tashi Wangmo Gurung uczyła się przez 2 lata w gimnazjum w International School of Poznań. Dzięki dobroci i gościnności Dyrekcji Szkół oraz Rodzin, które przyjęły pod swój dach stypendystów, trójka młodych ludzi nie miałaby pewnie nigdy okazji podróżować, kształcić się w Europie, poznawać ludzi, kraje, kultury i zdobywać nowe doświadczenia.

W ramach możliwości śledzimy dalsze losy już dorosłych wychowanków Bon Children’s Home i cieszymy się, że wielu z nich studiuje w Indiach i Nepalu, a nawet na innych kontynentach. Niektórzy nasi podopieczni wrócili do swych rodzinnych wiosek w Himalajach, gdzie bardzo często pracują jako nauczyciele w miejscowych szkołach.

Wielu Rodziców Serca Fundacji Nyatri utrzymuje bezpośredni kontakt ze swoimi podopiecznymi, a niektórzy z nich – jeśli tylko mogą – dalej wspierają swoje dzieci serca, które po maturze zdecydowały się wrócić do Nepalu i tam studiować.

Fundacja Nyatri była aktywna także w Polsce, włączając się w promocje książek związanych z Tybetem lub dziećmi, uczestnicząc w organizowaniu Dnia Dziecka w Warszawie i innych wydarzeniach związanych z organizacjami pozarządowymi, dziećmi i Tybetem na terenie całego kraju. Współpracowała z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, organizowała spotkania z dyrektorem BCH i prelekcje o dzieciach z Dolanji, także pogadanki w szkołach i przedszkolach. Dzięki Fundacji Nyatri dzieci z BCH miały kontakt z dziećmi z przedszkoli i szkół z całej Polski.

Mamy nadzieję, że dzięki działalności wszystkich Wolnotariuszy i Darczyńców, którzy w ciągu ostatnich 10 lat wsparli Bon Children’s Home z Dolanji, wychowankowie tego tybetańskiego ośrodka w Indiach będą stanowić elitę w swoich lokalnych społecznościach i przyczynią się do rozwoju dobrobytu i edukacji w himalajskich wioskach i Tybecie.

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 657
Prabin Tamang urodził się 28.11.2009 r., jako syn Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara w Katmandu...
Adoptuj
BCH Nr 656
Prajina Tamang urodziła się 29 listopada 2013 r., jako córka Nabina Tamanga i Urmili Tamang w małej wiosce Chautara...
Adoptuj
BCH Nr 655
Lobsang Chotton urodziła się 12 lutego 2013 r. , jako córka Chandang Dorjee i Koncho Wangmo w małej wiosce...
Adoptuj
BCH Nr 654
Lobsang Tsomo urodziła się 04.08.2009 r., jako córka Late Tenzina i Jowy Wangmu w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 653
Rinchin Drema urodziła się 17 września 2012 r., jako Tenzina Thektso i Kesang Yuton w małej Schocktse, dzielnica Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 652
Jowa Lhakey urodziła się 15 stycznia 2011 r., jako córka Pemy Thinleya i Kesang Buti w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 651
Yangchen Lhamo urodziła się 05.06.2010 r., jako córka Jamby i Jowy Tsetan w małej wiosce Shocktsen, dzielnica Tawang w...
Adoptuj
BCH Nr 650
Lama Tsomu urodziła się 15 kwietnia 2008 r., jako córka Tsewanga Norbu i Lamy Jangmu, w małej wiosce Shocktsen,...
Adoptuj
BCH Nr 649
Sonam Chokyi urodziła się 08.07.2012, córka Tenzina Gyaltsena Lithanga i Jampy Wangmo, w małej wiosce Tezu, w stanie Arunachal...
Adoptuj
BCH Nr 648
Tenzin Thai urodził się 17 stycznia 2007 r. jako syn Lobsanga Wangchuka i Youngdrung Tsomo w Dolanji. Jest drugim...
Adoptuj
BCH Nr 645
Tsering Wangmo Lama urodziła się 03.10.2011 jako córka Pemy Sherap Lamy i Tsering Mingdek Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 644
Pema Tsedup Lama urodził się 05.08.2011 jako syn Tsewang Ngodup Lamy i Sonam Mingjom Lamy w małej wiosce Kimri,...
Adoptuj
BCH Nr 643
Sonam Choephel Lama urodził się 11 października 2012 r. jako syn Angdaka Lamy i Tsering Dolma Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 642
Tsering Palzom Lama urodziła się 10 września 2012 r. jako córka Phurby Lamy i Kunsang Lhamo Lamy w małej...
Adoptuj
BCH Nr 638
Sange Gomby urodził się 20 czerwca 2010 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 637
Pema Dargey urodził się 10 stycznia 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 636
Sangpa Tashi urodził się 18 marca 2009 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 634
Rinchin Khandu urodził się 17 marca 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, w północno wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 631
Tenzin Gyatso urodził się 12 lipca 2012 r. w małej wiosce Bomdila w stanie Arunachal Pradesh położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 630
Rinchin Tsewang urodziła się 18 lutego 2012 r. w małej wiosce Kelengten w stanie Arunachal Pradesh, w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 628
Sonam Chokyi Bhote urodziła się 31 października 2000 r. w małej wiosce Tarap położonej w Nepalu, w Himalajach. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 625
Urodziła się 20 maja 2004 r. jako córka Ngawang Chospel i Stanzin Chozom w małej wiosce Zanskar, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 548
Urodził się 03 stycznia 2007 r. jako syn Pemy Gyatso i Dawy Drekar w małej wiosce Muchut Tawang, położonej...
Adoptuj
BCH Nr 526
Urodziła się 08 czerwca 2002 r. jako córka Sonam Dargye i Tsering Drekar w małe wiosce Muchut Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 486
Urodziła się 12 lutego 2003 r. jako córka Phurby Tenzin i Namichang Sangmo w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 494
Urodziła się 15 czerwca 2001 r. jako córka Man Sings i Mali Pura w małej wiosce Dolpo położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 385
Urodzona 12 lutego 1999 r. W maju 2018 r. pomyślnie zdała egzaminy kończące 12 klasę i od lipca rozpoczęła...
Adoptuj
BCH Nr 419
Urodziła się 06 stycznia 2000 r. jako córka Youngdrung Woser i Karmy Dolma w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 597
Urodził się 25 lutego 2007 r. jako syn Tseringa i Dolmy w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje). Ma dwie...
Adoptuj
BCH Nr 596
Urodziła się 23 lutego 2009 r. w małej wiosce Lahaul Spiti (Himalaje) jako córka Tempy Tseringa i Dolmy. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 582
Urodziła się 15 stycznia 2009 r. w małej wiosce Tarap (Nepal) jako córka Tashi Phuntsoka Lamy i Premy. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 546
Jest synem Tseringa Dhedena i Tsewang Lhamu. Urodził się 1 lipca 2003 r. w małej wiosce Bomdila, leżącej w...
Adoptuj
BCH Nr 485
Urodziła się 2 lutego 2001 r. Jest córką Kunchoka Samdupa i Late Tsewang Sherap. Ma starszego brata i siostrę...
Adoptuj